pla estratègic municipal

Document previ pendent d'aprovació tècnica final.
Publicació pròximament.

Alcàsser 2030 és el Pla estratègic municipal (PEM) d’Alcàsser en un objectiu fixat el 2030. Consisteix a ficar en comú les necessitats socials, econòmiques i veïnals actuals, del treball ja desenvolupat junt dels plans de desenvolupament i la visió del futur d’Alcàsser. Tot açò en el fi d’exaltar el nostre municipi i aconseguir, «Alcàsser brilla».

El PEM pretén crear un camí clar de model de municipi en el qual Alcàsser deu profunditzar baix les bases de la sostenibilitat i de la prosperitat social, mediambiental i econòmica i en la consecució de les llibertats personals.


En aquest fi s’han fixat uns objectius basats en l’estat actual i en la visió del futur, és a dir a on estem i a on volem anar.

PLA DIRECTOR

SEGUIMIENT I AVALUACIÓ