MILLORES

El Pla Estratègic Municipal es fonamenta en l’objectiu de millorar la vida de la ciutadania de Alcàsser Brilla, per tant, és fonamental la vostra participació per a conéixer els vostres interessos i peticions. Si tens algun suggeriment per al nostre municipi, ompli el següent formulari.

FORMULARI DE MILLORES