FASES

LOGO-ONG-ODS.png

PRIMETA FASE

INICI PLA ESTRATÈGIC MUNICIPAL

Durant l’any 2021 l’Equip de Govern local d’Alcàsser va decidir emprendre l’elaboració del Pla Estratègic Municipal (PEM) Alcàsser 2030. Aplicant de forma estratègica l’alineament de l’Agenda 2030 en la gestió municipal d’Alcàsser, el Pla Estratègic Municipal és considerat com un procés per impulsar i consolidar una gestió sostenible i eficient de l’ajuntament d’Alcàsser.

LOGO-ONG-ODS.png

SEGONA FASE

ANÀLISI I INVESTIGACIÓ SOCIAL D'ALCASSER

Pel desenvolupament del PEM s’ha contat en una anàlisi detallada i sociològica d’Alcàsser. Tindre identificades les problemàtiques estructurals del municipi, així com les seues inèrcies, fortaleses i oportunitats ha sigut essencial pel correcte desenvolupament del document.

LOGO-ONG-ODS.png

TERCERA FASE

PROCÉS PARTICIPATIU INTEGRAL

Entre els punts clau pel desenvolupament del PEM es pot destacar el procés participatiu integral. El descrivim com integral perquè ha comptat amb encontres participatius molt amplis de caràcter tant quantitatiu com qualitatiu:

  • Enquesta ciutadana
  • Bústia participativa
  • Parlant ODS
LOGO-ONG-ODS.png

QUARTA FASE

ANÀLISI I DIAGNÒSTIC DEL MUNICIPI

Tota la informació recavada a partir de les fases anteriors, tant en l’anàlisi i diagnòstic, com el procés participatiu integral, proporcionen informació de gran rellevància i que constitueix la base del PEM juntament amb les directrius de l’Agenda 2030.

Aquesta fase conforma el gros del PEM, en primer lloc, com priorització dels objectius i estratègies a dur a fi i, en segon lloc, com anàlisis dels plans i programes sectorials recavats.

LOGO-ONG-ODS.png

QUINTA FASE

DESENVOLUPAMENT DEL PLA ESTRATÈGIC MUNICIPAL

El PEM pretén crear un camí clar en el model de municipi en el qual Alcàsser deu profunditzar baix les bases de la sostenibilitat i prosperitat social, mediambiental i econòmica i la consecució de les llibertats personal.

Alcàsser 2030 és un document ampli que té tres documents principals: els objectius i estratègies; l’estat dels plans sectorials elaborats i la seua configuració actuals en els seus objectius previs; i l’articulació dels objectius en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), però també va més enllà, Alcàsser 2030 és una visió de l’Alcàsser que volem, l’establiment d’uns objectius al quals dirigir-se.

En aquest aspecte el PEM d’Alcàsser 2030 s’ha elaborat baix qüestions transversals com són els ODS i l’Agenda 2030 com mètode per a desenvolupar els objectius a curt, mitjà i llarg termini en èxit.

LOGO-ONG-ODS.png

SISENA FASE

OBSERVATORI DEL PEM I SEGUIMENT

Existeix la necessitat de desenvolupar un Observatori d’Alcasser 2030 que configure un sistema compacte de seguiment i avaluació del PEM, que legitime i fiscalitze l’acció del mateix PEM.

L’Observatori conté una representació plural i diversa. De fet, en ell pot participar tota la població d’Alcàsser. Si bé l’administració pública és la promotora i la impulsora, també es crea aquest espai deliberatiu per aprofundir en el rendiment de comptes i evolució del Pla Estratègic Municipal.

 

Procés participatiu i formatiu lo quitamos