ALCÀSSER BRILLA

Pensem en Alcàsser com un poble brillant. La llum és un significant de la raó, de la innovació, de la ciència i del progrés, així com un element essencial en diferents cultures associat a la creació i a la natura. Per tot això, en tant el nostre poble compagina un passat lligat a la natura i un futur prometedor lligat amb el desenvolupament tecnològic i sostenible, pensem que el que millor ens defineix és que «ALCÀSSER BRILLA».

El nostre poble no sols brillarà pel que és, sinó també pel que volem que siga. La ferramenta clau per a aconseguir conéixer la realitat municipal en matèria social i econòmica, per detectar els reptes, necessitats i mancances de la ciutadania, i per alinear les polítiques municipals amb els reptes mundials recollits a l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, és aquest PLA ESTRATÈGIC MUNICIPAL «ALCÀSSER BRILLA».

Alcàsser 2030 és el Pla estratègic municipal (PEM) d’Alcàsser en un objectiu fixat el 2030. Consisteix a ficar en comú les necessitats socials, econòmiques i veïnals actuals, del treball ja desenvolupat junt dels plans de desenvolupament i la visió del futur d’Alcàsser. Tot açò en el fi d’exaltar el nostre municipi i aconseguir, «Alcàsser brilla».

El PEM pretén crear un camí clar de model de municipi en el qual Alcàsser deu profunditzar baix les bases de la sostenibilitat i de la prosperitat social, mediambiental i econòmica i en la consecució de les llibertats personals.
En aquest fi s’han fixat uns objectius basats en l’estat actual i en la visió del futur, és a dir a on estem i a on volem anar.